• ks. Kolping jest wśród nas
    ks. Kolping jest wśród nas
  • Uroczystość nawiedzenia relikwii bł. ks. Kolpinga
    Uroczystość nawiedzenia relikwii bł. ks. Kolpinga

Wizyta partnerska w Łęczycach

Misją Dzieła Kolpinga jest trwanie  w wierze, troska się o rodzinę, docenianie wartości i godności pracy oraz pomoc lokalnym społecznościom.

   W dniach 23 – 25 października 2015 r. troje członków Rodziny Kolpinga z Lohne (Niemcy) odwiedziło Łęczyce. Celem wizyty było udzielenie wsparcia osobom najbardziej potrzebującym. Goście przybyli z Niemiec przywieźli sprzęt rehabilitacyjny, odzież, obuwie i zabawki.

   Dnia 24 października 2015 r. członkowie Rodziny Kolpinga z Lohne odwiedzili ubogie rodziny znajdujące się na terenie naszej gminy. Gościom towarzyszyli: tłumacz – p. Michał Negowski i przewodnicząca Rodziny Kolpinga z Łęczyc – p. Magda Stenka.

   Goście przybyli z Niemiec zwiedzili też warsztat p. Bogdana Karczewskiego, który jest członkiem Rodziny Kolpinga i bardzo wspiera osoby potrzebujące.

    W sobotę wieczorem dn. 24.10.2015 r. w budynku Zespołu Szkół w Łęczycach odbyło się polsko – niemieckie  spotkanie członków Rodziny Kolpinga, w którym wzięli udział: goście z Lohne, prezes Rodziny Kolpinga – ks. proboszcz Piotr Treder, przewodnicząca RK – p. Magda Stenka, wiceprzewodnicząca RK – p. dr Ewa Daleka, wieloletni darczyńca a zarazem Radny Gminy Łęczyce – p.  Janusz Labuda, dwaj tłumacze: p. Michał Negowski i p. Elżbieta Kurzawa oraz pozostali członkowie RK w Łęczycach.

wolontariusz RK – Elżbieta Kurzawa